Aankondiging start EFS-project

Aankondiging start EFS-project

Aankondiging start EFS-project ‘Vitale medewerkers maken het verschil’

Doelstelling van dit ESF-project dat wordt verzorgd door externe adviseur Koen Bakker is het bevorderen van gezondheid, welzijn en vitaliteit van de
medewerkers binnen Jong Food om duurzame inzetbaarheid te vergroten. Plezier in het werk en een goede balans tussen werk en privé staan hierin
centraal. Vitaliteit ontstaat daar waar medewerkers een goede balans ervaren tussen wat energie vraagt en energie geeft. Daarbij zijn vitale medewerkers in
staat om afstand van het werk te nemen zodat zij weer op kunnen laden. Vitaliteit heeft een directe invloed op gezondheid van medewerkers en zorgt voor
creativiteit en innovatie. Voor de werkgever betekent dit een grotere inzetbaarheid en betere prestaties van medewerkers. Daarmee is vitaliteit cruciaal voor
de continuïteit van organisaties. Op basis hiervan kan verdere invulling worden gegeven aan een structureel aanbod van vitaliteit en gezondheid. Aan de
hand van een actieplan wordt dit geïmplementeerd op de werkvloer.